کد مطلب: 204590
نبويان در گفت‌وگو با دانا:
ظريف مي‌گفت دموکرات‌ها مي توانند عليه ايران اجماع جهاني بسازند/ ذوق زدگان بگويند آيا بايدن تحريم بانکي و نفت را بر‌مي‌دارد؟
تاریخ انتشار : 1399/10/30
نمایش : 130
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: آقاي ظريف در جلسه کميسيون مي گفت دموکرات ها و جمهوري خواهان براي اينکه ملت ايران را نابود کنند، متحدند، با اين تفاوت که جمهوري خواهان نمي توانند يارگيري کنند اما دموکرات ها مي توانند عليه ايران اجماع جهاني ايجاد کنند.

به گزارش هفت چشمه، «سيد محمود نبويان»، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اشاره به ذوق زدگي برخي در داخل کشور از روي کار آمدن چهره هاي اصلي مذاکره کننده برجام در دولت بايدن گفت: با پيروزي بايدن در انتخابات دوباره دموکرات ها در آمريکا روي کار مي آيند اما متاسفانه برخي خوشحال هستند اما بايد ديد اين خوشحالي به نفع مردم است يا براي مردم نفعي ندارد.

وي با اشاره به اينکه بايدن معاون اوباما بود و همان جريان دموکرات که در دوران مذاکرات برجامي با آنها مواجه بوديم دوباره در آمريکا روي کار آمدند عنوان کرد: ترامپ يک جانبه گرا بود يعني به دنبال اين بود که حرف خودش را در جهان به کرسي بنشاند و هر کشوري که در جهان با سياست هاي او مخالف بود را يکسره کند.

نبويان با بيان اينکه ترامپ در مواجهه با ايران هم از سياست يک جانبه گرايي استفاده کرد تصريح کرد: برايش اهميت نداشت کشورهاي ديگر با اين سياست او همراه هستند يا نه و در جهت نابودي ملت ايران قدم گذاشت اما در نهايت همه دنيا ديدند که در اين مسير شکست خورد و نتوانست در اين زمينه ايجاد وحدت کند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه وقتي مکانيزم ماشه را در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح کرد نه تنها چين و روسيه بلکه کشورهاي اروپايي هم از اين مسئله حمايت نکردند عنوان کرد: ترامپ نتوانست عليه جمهوري اسلامي ايران اجماع حاصل کند.

نبويان با بيان اينکه تفاوت دموکرات ها با جمهوري خواهان در اين است که دموکرات ها اتفاقا يک اجماع جهاني عليه ملت ايران درست مي کنند تاکيد کرد: هر دو حزب در اينکه به دنبال نابودي ملت ايران هستند مشترک عمل مي کنند چنانچه آقاي ظريف در جلسه کميسيون مي گفت دموکرات ها و جمهوري خواه ها هر دو متحد هستند براي اينکه ملت ايران را نابود کنند با اين تفاوت که جمهوري خواهان نمي توانند يارگيري و اجماع کنند اما دموکرات ها مي توانند عليه ايران يارگيري کنند.

خطر دموکرات ها براي ملت ايران بيشتر از جمهوري خواهان است

عضو کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه حدود 6 تا 7 قطعنامه که عليه ملت ايران بود و حتي قطعنامه 1929 در سال 89 با اجماع آراء مصوب شد گفت: دموکرات ها مي توانند کل جهان را عليه ايران متحد کنند اما ترامپ نمي توانست اين کار را انجام دهد و همين خطر بزرگ دموکرات ها براي ملت ايران است، خطر دموکرات ها براي ملت ايران کمتر از خطر جمهوري خواهان نيست بلکه به مراتب بيشتر است.

نبويان با اشاره به اينکه تيم مذاکره کننده ايراني با تيم اوباما دموکرات پاي ميز مذاکره نشست گفت: آيا مذاکره با دموکرات ها براي ملت ايران آورده اي داشت؟

وي با بيان اينکه در برجام واژه اي داريم به نام «روز اجرا» ادامه داد: معني اين واژه اين است که ابتدا ايران به تعهدات خود علم کند و سپس آژانس اين مسئله را تاييد کند و بعد از آن نوبت اجراي تعهدات آنها خواهد رسيد.

نماينده مردم تهران با بيان اينکه روز اجرا 27 دي 94 بود و بيش از 5 سال از آن تاريخ گذشته است عنوان کرد: قرار بود اوباما در 27 دي 94 اوباما تحريم هاي بانکي را بردارد؛ سوال ما اين جاست آيا برداشت؟ ما با ترامپ کاري نداريم قرار بود اوباما تحريم ها را بردارد.کساني که مي گويند دموکرات ها آمدند دوباره مي رويم مذاکره مي کنيم؛ مذاکره کرديد آن هم نه يک بار اما آيا توانستيد در اين مذاکرات آورده اي براي ملت ايران داشته باشيد؟

نبويان با اشاره به اينکه اساسا مذاکره براي ما مهم نيست بلکه رفع تحريم ها برايمان اهميت دارد، گفت: اول تحريم ها را بردارند، قول هايي را که دادند انجام دهند تا درباره مذاکره دوباره صحبت کنيم؛ کساني که خوشحال از آمدن معاونان اوباما در دولت بايدن هستند بگويند آيا بايدن مي تواند تحريم هاي بانکي را بردارد يا نه؟

وي با بيان اينکه وعده ديگر عملي نشده، برداشتن تحريم هاي نفتي است ادامه داد: بايد تحريم هاي نفتي برداشته شود تا ما بتوانيم هر اندازه که خودمان مي خواهيم نفت بفروشيم و پول آن را هم خودمان بياوريم؛ براي ما اين مسائل مهم است نه مذاکره اما آيا بايدن مي تواند اين تحريم ها را بردارد يا نه؟

بايدن هم نمي تواند تحريم هاي بانکي را بردارد

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينکه مهمترين بانک ما بانک مرکزي است که بايد تحريم آن برداشته شود تصريح کرد: آيا بايدن مي تواند تحريم بانک مرکزي را بردارد؟ پاسخ اين است که نمي تواند زيرا بايدن مي گويد من فقط مي خواهم تحريم هاي هسته اي را بردارم و بانک مرکزي را ذيل تحريم هاي تروريستي بردند؛ پس با اين شرايط چه تحريمي قرار است برداشته شود؟

نبويان با بيان اينکه منصفانه به مردم بگوييد قرار است کدام تحريم برداشته شود عنوان کرد: برخي مي گويند قرار است پول هاي کشور را آزاد کنند؛ در برجام آمده است تحريم ها را بايد بردارند، آزاد شدن پول ها يک گوشه از يک صدم تحريم هاي ماست؛ اينکه قول دادند تا 75 درصد تحريم ها بماند را کاري نداريم اما همان 25 درصدي که قرار بود برداشته شود تحريم بانکي و نفتي بود هر وقت تحريم هاي بانکي از جمله بانک مرکزي را برداشتند و تحريم نفتي هم برداشته شد آن وقت مي توانند به مسائل ديگر مراجعه کنند.

با وجود مکانيزم ماشه خروج ترامپ از برجام به نفع ما شد

وي با اشاره به اينکه در صورتي که آمريکا به برجام مراجعه کند براي ما ضرر بيشتري خواهد داشت عنوان کرد: متاسفانه در جريان تصويب برجام بندي را قرار دادند با عنوان مکانيزم ماشه و با وجود مکانيزم ماشه خوب شد ترامپ از برجام خارج شد.

نبويان با اشاره به اينکه اگر ترامپ از برجام خارج نمي شد مکانيزم ماشه را اجرا مي کرد و شرايط بدتر از اين مي شد گفت: براساس بند 36 و 37 برجام اگر هر يک از طرف هاي برجام به طرف ديگر اعتراض کند که شما به تعهدات خود در برجام عمل نکرديد آنوقت نتيجه اين مي شود که کل تحريم هايي که قرار بود برداشته شود همگي برمي گردد.

نماينده مردم تهران با اشاره به طرف هاي مذاکره کننده در برجام عنوان کرد: آمريکا، انگلستان، فرانسه، روسيه ، آلمان و چين، نماينده عالي اتحاديه اروپا و ايران پس اگر هر کدام از اين کشورهاي دنيا به ما اعتراض کنند که چرا گام هاي کاهشي را برنداشتيد براساس مکانيزم ماشه چون اعتراض کردند پرونده به شوراي امنيت رفته و کل تحريم ها دوباره برمي گردد اما اگر ايران به يکي از اينها اعتراض کند دوباره تحريم ها بر مي‌گردد، يعني در هر دو صورت ملت ايران زيان مي بينند.

نبويان با اشاره به اينکه آينده از آن ملت ايران است نه با مذاکره بلکه با مسيري که حاج قاسم ترسيم کرده است تاکيد کرد: قرآن مي فرمايد اگر خداوند را ياري کنيد، خدا شما را ياري خواهد کرد، اگر خدا ما را ياري کند بر کل دنيا پيروز خواهيم شد؛ ترامپي که قرار بود ملت ايران را نابود کند امروز کجاست؟ فشار حداکثري کجاست؟ اينها به خاطر اين است که ملت ايران مومن به خداست؛ ايران مهد سلمان ها و سليماني هاست.

انتهاي پيام/ک

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif


پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg