کد مطلب: 204585
شرايط استخدام دانشجويان ورودي ۹۹ دانشگاه فرهنگيان
تاریخ انتشار : 1399/10/27 13:12:57
نمایش : 153
آموزش و پرورش طي بخشنامه‌اي شرايط استخدام دانشجويان ورودي ۹۹ دانشگاه فرهنگيان را اعلام کرد.

به گزارش هفت چشمه به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع آموزش و پرورش با صدور بخشنامه‌اي جزئيات استخدام دانشجو‌معلمان متعهد خدمت به صورت جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگيان از طريق کنکور سراسري را اعلام کرد.

علي الهيار ترکمن، در بخشنامه ابلاغي به مديران کل آموزش و پرورش استان‌ها، دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دبيرخانه هيئت مرکزي گزينش آورده است: به استناد مجوز ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ سازمان اداري و استخدامي کشور، فهرست پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مورد نياز وزارت متبوع در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹ در اختيار آن ادارات کل قرار گرفته، لذا خواهشمند است دستور دهيد؛ به استناد مفاد ماده ۱ و ۶ قانون متعهدين خدمت مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي و دستورالعمل سال ۱۳۹۵ ضمن اخذ سند تعهد محضري، نسبت به تشکيل پرونده استخدامي، ورود و کنترل اطلاعات افراد و تخصيص کد پرسنلي، اقدام لازم را معمول دارند.

برخي نکات اين بخشنامه بدين شرح است:

همزمان با معرفي به هسته گزينش جهت اخذ تاييديه انفرادي، بايد براي سپردن تعهد خدمت محضري، اقدام لازم انجام شود.

به استناد ماده ۶ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، معرفي شدگان پس از ارائه تأييديه گزينش و سپردن تعهد خدمتي، از آغاز تحصيل به استخدام آزمايشي پذيرفته مي‌شوند.

عدم مراجعه فرد براي سپردن تعهد محضري در موعد قانوني به منزله انصراف تلقي شده و لازم است نسبت به صدور فرم شماره (۲) دستورالعمل شماره ۷۰۰.۲۷۱۶۹۶ جهت ممانعت از تحصيل در دانشگاه محل قبولي اقدام شود.

تغيير سهميه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ايفاي تعهد، تحت هر شرايط اعم از تأهل، تجرد، بعد مسافت، تکفل، فوت والدين و ... ممنوع است.

اخذ تعهد از افراد صرفاً براي رشته و گرايش پذيرفته شده، مجاز است و در غير اين صورت وجاهت قانوني ندارد.

درج عنوان صحيح و دقيق رشته تحصيلي يا رشته و گرايش تحصيلي و همچنين منطقه خدمتي در متن سند تعهد محضري الزامي است.

رشته و گرايش تحصيلي مندرج در فرم گواهي اشتغال به تحصيل بايد دقيقاً منطبق با رشته و گرايش قبولي مندرج در فهرست ارسالي باشد.

کنترل شرايط و ضوابط اختصاصي رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش (بخش پيوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال جاري) و همچنين وضعيت شرکت در مصاحبه تخصصي، قبل از اخذ تعهد محضري، الزامي است.

اخذ سند تعهد محضري صرفاً از داوطلباني که از سوي مرکز برنامه ريزي منابع انساني و امور اداري به اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها به عنوان قبول نهايي معرفي شده، مجاز خواهد بود.

ارسال تصوير برابر با اصل سند تعهد محضري و همچنن اولين حکم کارگزيني استخدامي رسمي آزمايشي جهت ضبط در پرونده آموزشي در دانشگاه محل قبولي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان الزامي است.

ادامه تحصيل فقط در رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش

ادامه تحصيل متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش صرفاً در طول ايفاي تعهد علاوه بر رعايت مفاد مواد ۶۱ و ۷۰ قانون مديريت خدمات کشوري منوط به رعايت ماده ۴ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۹۵ مجلس شوراي اسلامي و مفاد دستورالعمل مورخ ۲۹ خرداد ۹۵ است. مطابق ماده مزبور، تسليم اصل يا تصوير گواهي نامه، ريز نمرات و تأييديه تحصيلي به متعهدين به هر عنوان که متعهد قبل از انجام يا لغو تعهد بتواند از مزاياي آن بهره‌مند شود، ممنوع است، مگر جهت تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش (وفق طرح طبقه بندي مشاغل معلمان)، در صورت سپردن تعهد خدمت جديد ارسال مدارک به صورت محرمانه - مستقيم انجام خواهد گرفت.

تمام متعهدين خدمت (دبير فني، دبيري - مراکز تربيت معلم، فارغ التحصيلان دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - دانشسرا‌ها و ...) که در سنوات قبل، فارغ التحصيل شده و تاکنون ايفاي تعهد نکرده‌اند، مستنکف از خدمت‌اند و لازم است به استناد بخشنامه‌ها و قوانين موجود نسبت به لغو تعهد آنان، اقدام و نتيجه به مرکز برنامه ريزي منابع انساني و اموراداري اعلام شود.

تاريخ صدور حکم استخدام آزمايشي پذيرفته شدگان بر مبناي تاريخ شروع به تحصيلي که از سوي دانشگاه محل قبولي اعلام مي‌شود در حکم استخدام درج خواهد شد.

شروع به تحصيل از ابتداي بهمن

براين اساس، شروع به تحصيل پذيرفته شدگان پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از نيم سال دوم سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (از ابتداي بهمن ماه سال ۹۹ به بعد) خواهد بود.

به استناد ماده ۱ قانون متعهدين خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۲ آيين نامه اجرايي قانون مزبور، پذيرفته شدگان و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مکلف‌اند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش، تعهد خدمت بسپارند و تحصيل آنان در دانشگاه‌هاي مزبور، منوط به سپردن تعهد ثبتي به وزارت متبوع است.

اخذ تعهد از مشمولان ماده (۱) قانون بايد حداکثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي صورت گيرد. ثبت نام و ادامه تحصيل آنان در دانشگاه‌هاي مزبور در نيم سال اول تحصيلي به صورت مشروط بوده و تحصيل دانشجويان در نيمسال دوم، مستلزم ارائه گواهي سند تعهد محضري از اداره کل آموزش و پرورش سهميه خدمتي است. فلذا عدم مراجعه افراد پذيرفته شده و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي در موعد مقرر قانوني براي تشکيل پرونده استخدامي به منزله انصراف از استخدام تلقي مي‌شود و تحصيل اينگونه افراد در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بعد از نيمسال اول، فاقد موضوعيت بوده و تخلف از قوانين و مقررات مصرح است.

چنانچه براساس گزارش دانشگاه فرهنگيان و يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشجويان متعهدين خدمت به دليل ترک تحصيل، انصراف از تحصيل و يا ممنوعيت از ادامه تحصيل و ... مشمول ماده ۵ قانون باشند يا درخواست انصراف از استخدام به منطقه محل خدمت ارائه کرده باشند، اداره کل آموزش و پرورش استان مکلف است به محض دريافت گزارش کتبي، نسبت به لغو حکم کارگزيني و سپس وصول خسارت و متعاقب آن لغو سند تعهد محضري اقدام قانوني لازم را معمول دارد. عدم گزارش به موقع وضعيت دانشجويان و يا عدم لغو سند تعهد محضري افراد موصوف، تخلف از اجراي قوانين و مقررات تلقي شده و کارکنان مرتبط با موضوع در ادارات کل آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاي وابسته، مي‌بايست به موجب ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شوند.

با توجه به لزوم گذراندن مهارت‌هاي هفت گانه ICDL توسط کارکنان دولت، طي دوره آموزشي مهارت هفتگانه، شرط لازم براي افراد جديدالاستخدام بوده و دانشجويان دانشگاه‌هاي تربيت معلم و تربيت دبير دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي و دانشجو معلمان (استخدام پيماني ماده ۲۸ آموزش و پرورش) بايد از طريق خود آموزي نسبت به فراگيري مهارت‌هاي هفت گانه در مراکز و مؤسسات آموزشي غيردولتي تأييد صلاحيت شده سازمان اداري و استخدامي کشور اقدام کنند. گواهي نامه موفقيت در دوره و صادره از مؤسسه مصوب صرفا به منزله شرط استخدام بوده و در شناسنامه آموزشي افراد ثبت نخواهد شد و با ارائه به کارگزيني محل خدمت در پرونده پرسنلي فرد نگهداري مي‌شود.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif


پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg