کد مطلب: 204573
جهانبين نيوز گزارش مي دهد؛
کشت گياهان دارويي گامي در جهت توسعه کشاورزي
تاریخ انتشار : 1399/10/23 09:12:02
نمایش : 33
امروزه اهميت گياهان دارويي و شناساندن نقش حياتي آن ها در پيشبرد اهداف ملي، منطقه اي و جهاني براي تحقق سلامت، خودکفايي دارويي، ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي بر کسي پوشيده نيست.
به گزارش هفت چشمه به نقل از جهانبين نيوز ؛ از نظر تاريخي گياهان اهميت فراواني در توسعه جوامع مختلف داشته اند. در همين راستا استفاده از بعضي گياهان دارويي به صورت سنتي مرسوم بوده و هنوز هم رواج دارد به همين دليل هميشه تحقيقات وسيعي جهت يافتن فراورده ها و مواد طبيعي دارويي گياهان در حال انجام است.

 امروزه اهميت گياهان دارويي و شناساندن نقش حياتي آن ها در پيشبرد اهداف ملي، منطقه اي و جهاني براي تحقق سلامت، خودکفايي دارويي، ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي بر کسي پوشيده نيست.

 گياهان دارويي به عنوان ذخاير و گنجينه هاي ژنتيکي کياني مي تواند بزرگ ترين ثروت ملي براي هر کشوري به عنوان يکي از توليدات مهم در بخش کشاورزي محسوب شود.

 گياهان دارويي از ارزش خاصي در علوم زيستي، پزشکي و دام پزشکي به لحاظ پيشگيري و درمان بيماري برخوردار است، در سال هاي اخير استفاده از گياهان دارويي به دليل اثبات اثرات مفيد آن، ارزان بودن، نداشتن اثرات جانبي و همچنين سازگار بودن با محيط زيست روزبه روز در حال افزايش است.

کشت گياهان دارويي مي تواند به عنوان يک ضرورت ملي محسوب شود

اعظم شيخ ساماني کارشناس مسئول گياهان دارويي سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري در گفتگو با خبرنگار جهانبين نيوز ؛ اظهار کرد:  چهارمحال و بختياري داراي 1600 هکتار سطح زير کشت گياهان دارويي است که از اين ميزان 600 هکتار آن کاشت گل محمدي  و هزار هکتار ديگر آن مابقي گياهان دارويي کشت مي شود.

وي با اشاره به اينکه در اکثر نقاط اين استان گياهان داروييي کشت مي شود تصريح کرد:  در شهرکرد، بروجن، فارسان بيشتر گل محمدي کشت مي شود چراکه اين گياه به خاطر مقاومت به خشکي آب کمتري را استفاده مي کند و ما بيشتر به متقاضيانن کشت گل محمدي را پيشنهاد مي دهيم .

شيخ ساماني   کشت موسير در استان را يکي ديگر از طرح هايي عنوان کرد که به متقاضيان توصيه مي کنند و گفت:  جهاد کشاورزي سال گذشته به متقاضيان طرح هاي کشاورزي تسهيلات با سود هفت درصد و در سال جاري با سود 12 و نيم درصد داده است.

وي با اذعان بر اينکه سطح زير کشت موسير در اين استان به 150 هکتار رسيده است گفت:  در شهرستان کوهرنگ به خاطر شرايط منطقه کشت موسير ترويج دارد  اما دغدغه ما اين است که اين گياه در همه نقاط استان کشت شود.

شيخ ساماني با تاکيد بر اينکه در شهرستان کوهرنگ به خاطر بارندگي هايي که آنجا مي شود ، کشت گياه موسير را مي توان توسعه داد گفت:  ما کشت گياه موسير را  در شهرستان کوهرنگ به صورت ديم توصيه مي کنيم .

وي  با اذعان بر اينکه زمان کشت گياه موسير در مهر و آبان انجام مي شود افزود: کشت موسير در شهرستان هاي مرکزي، بروجن، سفيد دشت، شهرکرد، بن و سامان نيز داريم اما آبياري آن حتما" بايد به صورت تکميلي باشد .

شيخ ساماني يکي ديگر از گياهان دارويي در اين استان را زعفران دانست و خاطر نشان کرد: با اينکه استان خراسان مدعي است که کشت زعفران تنها مختص خراسان است اما خوشبختانه در اين استان نيز کشت شده و تا کنون نيز موفق عمل کرده است .

وي  با اشاره به اينکه تا کنون 230 هکتار از مزارع اين استان به کشت زعفران اختصاص داده شده است گفت: ما زعفران را در تمام نقاط استان کشت کرده ايم و کشت اين گياه از مرداد شروع و تا 10 مهر نيز ادامه دارد.

شيخ ساماني ادامه داد: زعفران گياهي است که کم آب بوده و اب زيادي نياز ندارد ولي بازهم بستگي به بارندگي دارد و اگر بارندگي در فصل پاييز و زمستان انجام شود، با دو مرتبه ابياري کفايت مي کند اما اگر بارندگي انجام نشود چهار مرتبه ابياري نياز دارد .

وي يادآور شد: گياهان دارويي زيادي در اين استان کشت مي شود که لازم است تمامي آن ها توسعه يافته و جهاد کشاورزي نيز تسهيلات و همچنين دوره هاي آموزشي را در اختيار متقاضيان قرار مي دهد که بهتر بتوانند به کشت گياهان دارويي بپردازند و آن را توسعه دهند.

به گزارش جهانبين نيوز؛ کشت گياهان دارويي و توليد فراورده هاي آن مي تواند به عنوان يک ضرورت ملي و در چارچوب يک برنامه مشخص و جامع، خودکفايي دارويي، اشتغال و توسعه بخش کشاورزي را به دنبال داشته و به عنوان عامل مهمي در ارز آوري براي کشور اثرگذار باشد.

اکثر گياهان دارويي را مورد ارزيابي قرار داده ام

مهرداد عطايي مدير گروه گياهان دارويي و رئيس مرکز تحقيقات  دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار جهانبين نيوز ؛ اظهار کرد:  تا کنون توانسته ام 10 گونه گياهان دارويي که برخي بومي استان چهارمحال و بختياري و برخي هم از ديگر اقسا نقاط کشور است را در اين استان جمع آوري  و طرح توليد و فراوري گياهان دارويي را  راه اندازي نمايم.

وي با اشاره به اينکه استان چهارمحال و بختياري به دليل شرايط اب و هوايي خاصي  و ارتفاعي که از سطح دريا دارد مي تواند تاثير بسزايي در افزايش ترکيبات ثانويه گياهان دارويي داشته باشد  گفت: حتي يک نوع گياه دارويي که در اين استان به عمل  آيد در مقايسه با ساير استانهاي مناطق گرمتر مي تواند از کيفيت بالاتري برخورد دار باشد .

عطايي با اشاره به اينکه همه اين عوامل موارد بررسي قرار داده شد گفت:  در کنار ميزان عملکرد کيفي گياهان دارويي و اينکه به ميزان هر هکتار چه عملکردي مي توان داشت مورد بررسي قرار داديم.

 وي با تاکيد بر اينکه بسياري از گياهاني را که ما در اين استان کشت کرده ايم مختص اين استان نيست گفت: بهليمو و چاي ترش بيشتر مختص استان هاي گرمسير است که  ما در حال تحقيق هستيم و ممکن است در اين استان رشد خوبي نداشته باشد .

عطايي با اذعان بر اينکه بهليمو يکي از گياهاني است که در مناطق گرمسير کشت مي شود گفت: اين گياه را در اين استان کشت کرده ايم و طي تحقيقاتي که بر روي آن انجام داده ايم  به اين نتيجه رسيده ايم که کشت  اين گياه در اين استان  15 درصد اسانس بالاتري دارد.

وي ادامه داد: بنا است که اين گياه را در حد وسيع تري  در استان کشت کنيم که ببينيم چه نتيجه اي مي دهد.

عطايي يکي ديگر از گياهاني را که در مزرعه خود کاشته و مورد ارزيابي  قرار داده است گياه  اسطوخودوس بوده   که مورد کشت و کار نيز قرار گرفته است.

وي با اذعان بر اينکه ما  اکثر گياهان دارويي را مورد ارزيابي قرار داده ايم گفت: خوشبختانه اکثر گياهاني که در اين مزرعه مورد ارزيابي قرار گرفته اند رشد عالي و خوبي داشته است.

عطايي  ادامه داد: آويشن شيرازي جزء گياهاني است که مختص منطقه خودشان است اما ما در اينجا مورد ارزيابي قرار داده ايم و با شرايط آب و هوايي اين استان نيز سازگار بوده است.

وي با بيان اينکه ما اين کار را به صورت مشارکتي با دانشگاه شروع کرده ايم گفت:  سرمايه ها و هزينه ها ي جاري با خود بنده بوده و زمين را دانشگاه آزاد شهرکرد در اختيار ما گذاشته است.

عطايي با اذعان بر اينکه اين کار تا کنون اشتغال زايي زيادي را نيز به همراه داشته است گفت: تا کنون 250 روز کارگر در اين مزرعه مشغول به کار هستند و بسياري از زنان سرپرست خانوار يا بد سرپرست را نيز از طريق کميته امداد شناسايي و ان را نيز مشغول به کار کرده ايم.
 
به گزارش جهانبين نيوز؛ ايجاد فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري جهت توليد بيشتر گياهان دارويي در بخش کشاورزي حائز اهميت بود و لازمست در زمينه ي فراورده هاي مختلف توليد اين گياهان به خصوص در ايران، تحقيقات گسترده اي انجام شود چرا که شرايط جغرافيايي و تنوع آب و هوايي ايران و امکان رويش اکثر گياهان دارويي در آن فرصتي طلايي نصيب کشور گشته است تا از آن به بهترين نحو استفاده نمايد .
 
شناسايي يک هزار و 300 گونه گياهان دارويي در چهارمحال و بختياري

يکي از کارشناسان و پژوهشگران رشته گياهان دارويي استان چهارمحال و بختياري در گفتگو جهانبين نيوز ؛ اظهار کرد:  استان چهارمحال و بختياري استاني کوهستاني و مرتعي است که گياهان دارويي بسياري در آن رشد مي کند.

محمد بني طالبي عنوان کرد: شرايط خاص آب و هوايي در اين استان مانند نزديکي به خورشيد و تابش مستقيم خورشيد به علت ارتفاع بسياري، وجود خنکي هوا در تابستان، وجود برف در بهار و تابستان در ارتفاعات، خاک مناسب در مراتع و کوهستانها و... از شرايط خاصي است که موجب رويش گياهان دارويي خاصي در اين استان شده است.

وي افزود: چهارمحال و بختياري يكي از مهمترين رويشگاه هاي گياهان دارويي بوده و داراي برخي گونه هاي انحصاري از گياهان طبيعي دارويي است که مي توان به گونه هايي از اين گياهان با نام هاي کرفس کوهي، زرين گياه، مورد، مخلصه، هواچوبه، چوک، سوداب، مرزنجوش، شاه تره، ريواس و ... اشاره کرد كه در فصل بهار به صورت خودرو در دامنه‌هاي مرتفع و مناطق كوهستاني استان رشد مي كنند.

 بني طالبي با اشاره به ارزش گياهان دارويي اين استان، تاکيد کرد: وجود گياهاني نظير بابونه، گل ختمي و شيرين بيان در اين استان براي درمان بسياري از امراض به ويژه آلرژي هاي فصلي كه در چهارمحال و بختياري شايع است، بسيار مفيد تشخيص داده شده است.

وي با اشاره به اينکه گياه برنجاس يکي از مهمترين گياهان دارويي است که در اين استان رشد مي کند، افزود: استفاده از گياه گل برنجاس كه در بيشتر نقاط طبيعت بختياري به وفور يافت مي شود، براي دستگاه گوارش بسيار مفيد بوده و به تازگي در مراجع پزشكي و درماني به عنوان يک شيوه درماني مؤثر مطرح شده است.

بني طالبي يکي از معروف ترين گياهان دارويي اين استان را کرفس کوهي عنوان کرد و گفت:  اين گياه در ارتفاعات و زماني که برف در حال آب شدن است رويش مي کند.

وي افزود: گياه معطر و بومي كرفس كوهي نيز كه مختص كوهستان هاي چهارمحال و بختياري است باعث تقويت و افزايش هوشياري در بين افراد مي شود.
 
به گزارش جهانبين نيوز؛ مناطق کوهستاني و دره‌هاي چهارمحال و بختياري مملو از گياهان دارويي است که بيش‌تر آنها از گذشته‌هاي دور کاربرد دارويي مؤثري در بهبود بيماري‌ها داشته‌اند و شناخت و شيوه استفاده آنها از گذشته‌هاي دور در اذهان نسل ها باقي مانده است.
 
 چهارمحال و بختياري بکرترين رويشگاه گياهان دارويي

اسفنديار شفيعي يکي ديگر از پژوهشگران عرصه گياهان دارويي در گفتگو باخبرنگار جهانبين نيوز ؛ اظهار کرد: ظرفيت‌هاي متنوع و فراوان چهارمحال و بختياري در بخش توليد و پرورش گياهان دارويي بر کسي پوشيده نيست و مي‌توان با ايجاد مزرعه‌هاي توليد گياهان دارويي و حمايت از کارشناسان امر، با اهلي کردن اين گياهان، زمينه‌هاي انقراض آنها را هم از بين برد.

وي تصريح کرد: اين استان و به ويژه مناطق غربي و جنوبي آن از بکرترين رويشگاه‌هاي گياهان دارويي بوده است و علاوه بر آن داراي برخي گونه‌هاي انحصاري از گياهان طبيعي دارويي است که از جمله مي‌توان به گونه‌هايي همچون هواچوبه، زرين گياه، کرفس کوهي، مورد، مخلصه، چوک، سوداب، مرزنجوش، شاه تره و ريواس اشاره کرد.

شفيعي با اشاره به اين که گياه برنجاس چهارمحال و بختياري از کيفيت بسيار بالايي برخوردار است، افزود: استفاده از گياه گل برنجاس، که در اغلب نقاط استان يافت مي‌شود، براي دستگاه گوارش بسيار مفيد بوده و در بسياري از مراجع پزشکي و درماني به عنوان يک داروي مؤثر و شناخته شده از آن نام برده مي‌شود.

وي با بيان اين مسئله که تاکنون بيش از هشت هزار گونه گياهي در کشور شناسايي شده است؛ مي گويد: از اين تعداد حدود هزار و 300 گونه آن در عرصه‌هاي طبيعي چهارمحال و بختياري شناسايي و ثبت شده است.

شفيعي خاطر نشان کرد: درآمد حاصل از گياهان دارويي براساس نحوه کاربرد آنها براي اسانس‌گيري، خام فروشي و ميزان مصرف آب متفاوت است و توسعه کشت گياهان دارويي به ‌دليل ارزش اقتصادي بالا مي‌تواند در کنار حفظ رويشگاه ‌هاي طبيعي به اشتغال پايدار و بهبود وضعيت معيشتي مردم کمک کند.

به گزارش جهانبين نيوز؛ گياهان دارويي جزو ثروت ملي پنهان کشور محسوب مي‌شود و از اين باب مانند انبار موشکي است که مورد هدف قرار گرفته است.

ما با گياهان دارويي مي‌توانيم در درمان بيماران و بهبود آنها گامي موثر برداشته و زمينه يک حرکت تحولي را رقم بزنيم.
 
انتهاي پيام/1020ج
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif


پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg