کد مطلب: 172471
چگونه در روز‌هاي سرد زمستاني زود ازخواب بيدارشويم؟
تاریخ انتشار : 1396/09/26 08:21:08
نمایش : 827
بيدارشدن در زمان مناسب دراول صبح مي تواند چه اثرهاي مثبتي برتمامي جنبه هاي زندگي افراد بگذارد.

به گزارش هفت چشمه،  بسياري از افراد با وجود کوک کردن ساعت زنگ دار و تلفن همراه خود براي بيدارشدن در وقت مناسب در اول صبح، پس از خاموش کردن زنگ ساعت دوباره به خواب مي‌روند واين سبب مي‌شود در زمان اوج ترافيک صبحگاهي خانه را ترک کنند وبا تاخير به محل کارخود برسند.

دير از خواب بيدار شدن اثر‌ات منفي برسلامت جسمي، روحي، موفقيت کاري، درسي و حتي وضعيت اقتصادي افراد مي‌گذارد و به همين دليل تمرين براي بيدارشدن در بازه‌هاي زماني استاندارد صبح درکسب موفقيت بسيار مهم است.

-چگونه در روز‌هاي سرد زمستاني زود ازخواب بيدارشويم۲-راهکار‌هاي طلايي براي آن‌ها که هرروز دير به محل کار مي‌رسند۳-چه کنيم تا سحر خيز شويم۴-نکات طلايي براي کارمنداني که هرروز تاخير در ورود به سازمان مي‌خورند۵-ترفند‌هاي طلايي براي بيدارشدن سروقت درروز‌هاي سرد زمستاني
فردي که صبح‌ها زود ازخواب بيدار مي‌شود دقت بيشتري درانتخاب لباس‌هاي خود همچنين اتو کردن آن‌ها دارد، او مي‌تواند صبحانه را درمنزل صرف کند و درحال گرسنگي ازخانه خارج نشود همچنين بازه زماني بيشتري براي انجام ورزش و نرمش صبحگاهي و جلوگيري از گرفتگي عضله‌هاي بدن دارد.

-چگونه در روز‌هاي سرد زمستاني زود ازخواب بيدارشويم۲-راهکار‌هاي طلايي براي آن‌ها که هرروز دير به محل کار مي‌رسند۳-چه کنيم تا سحر خيز شويم۴-نکات طلايي براي کارمنداني که هرروز تاخير در ورود به سازمان مي‌خورند۵-ترفند‌هاي طلايي براي بيدارشدن سروقت درروز‌هاي سرد زمستاني
اين فرد با تحمل ترافيک بسيار کمتري به محل کارخود مي‌رسد و استرس ديرشدن زمان را ندارد. نگراني و استرس شديد ديررسيدن به محل کار مي‌تواند در دراز مدت سبب ابتلاي فرد به بيماري هايي، چون استرس و حمله‌هاي پنيک، فشارخون بالا و بيماري‌هاي قلبي عروقي شود.

-چگونه در روز‌هاي سرد زمستاني زود ازخواب بيدارشويم۲-راهکار‌هاي طلايي براي آن‌ها که هرروز دير به محل کار مي‌رسند۳-چه کنيم تا سحر خيز شويم۴-نکات طلايي براي کارمنداني که هرروز تاخير در ورود به سازمان مي‌خورند۵-ترفند‌هاي طلايي براي بيدارشدن سروقت درروز‌هاي سرد زمستاني
همچنين درمحل کار نيز به دليل تاخير درحضور به موقع دچار کسرحقوق مي‌شود و مورد توبيخ و سرزنش مديران خود قرار مي‌گيرد و تا آخر روز درگير خود انتقادي و ناراحتي مي‌شود.
بيدارشدن در روز‌هاي سرد سال از تخت خواب گرم ونرم و خواب عميق براي برخي افراد يک چالش بسيار بزرگ در زندگي است، اما با انجام اين راهکار‌ها مي‌توانيد از طلوع خورشيد درسپيده دم و فرصت کافي براي انجام کار‌ها قبل از ترک خانه لذت ببريد و روز موفقي را شروع کنيد.
کارشناسان استراليايي به افراد توصيه مي‌کنند براي بيدار شدن ازخواب از نور بهره بگيرند، روشن کردن چراغ و کنار زدن پرده‌ها مي‌تواند باعث ورود نور به اتاق و برطرف شدن حالت خواب آلودگي شود.

-چگونه در روز‌هاي سرد زمستاني زود ازخواب بيدارشويم۲-راهکار‌هاي طلايي براي آن‌ها که هرروز دير به محل کار مي‌رسند۳-چه کنيم تا سحر خيز شويم۴-نکات طلايي براي کارمنداني که هرروز تاخير در ورود به سازمان مي‌خورند۵-ترفند‌هاي طلايي براي بيدارشدن سروقت درروز‌هاي سرد زمستاني
علم خواب بسيار پيچيده و داراي نکته‌هاي نهفته فراواني است و دانشمندان زيادي از سراسردنيا درحال کار بر روي اثر خواب و بيداري و چگونگي به خواب رفتن و بيدار شدن از خواب در انسان‌ها هستند.

افراد بزرگسال درشبانه روز به هفت الي 9 ساعت خواب نياز دارند تا بهترين عملکرد ذهني را داشته باشند و سلامت جسمي آن‌ها تامين شود.

سروقت بيدارشدن تا حد زيادي بستگي به کار‌هايي دارد که قبل ازخواب انجام مي‌دهيد از جمله قبل از خواب به مدت 2ساعت از نوشيدن چاي به ويژه قهوه حاوي کافئين خودداري کنيد تا خوابي عميق و راحت داشته باشيد وصبح با احساس سرزندگي ازخواب بيدارشويد، خوردن مايعات درساعت‌هاي پاياني شب سبب نيازبه بيدارشدن از خواب و دفع ادرار واين امر سبب بدخوابي و خواب ماندن صبح مي‌شود.

-چگونه در روز‌هاي سرد زمستاني زود ازخواب بيدارشويم۲-راهکار‌هاي طلايي براي آن‌ها که هرروز دير به محل کار مي‌رسند۳-چه کنيم تا سحر خيز شويم۴-نکات طلايي براي کارمنداني که هرروز تاخير در ورود به سازمان مي‌خورند۵-ترفند‌هاي طلايي براي بيدارشدن سروقت درروز‌هاي سرد زمستاني
حدود دو الي سه ساعت قبل از خواب شام ميل کنيد تا بدن به اندازه کافي زمان براي هضم مواد غذايي داشته باشدکه  اين کار سبب مي‌شود تا صبح به دليل احساس گرسنگي زودتر ازخواب بيدارشويد، همچنين خواب بلافاصله پس از خوردن شام باعث آسيب به دستگاه گوارش و سوزش معده واين سبب بيدارشدن ازخواب درشب و بدخوابي مي‌شود.

کارشناسان دريافتند تا ۴۵ دقيقه پس از بيدار شدن ازخواب، مغز به بازده ۱۰۰ در ۱۰۰ خود نمي‌رسد، زيرا هنوز ارتباط به طور کامل بين بخش‌هاي آن برقرارنشده است به همين دليل انجام کار‌هاي پيچيده ازجمله رانندگي دراين بازه زماني خطرناک است، اما هرچه زودترازخواب بيدارشويد تازمان خروج از خانه و رانندگي فاصله بيشتري ايجاد واين سبب افزايش ايمني و سلامت شما مي‌شود.

محققان توصيه مي‌کنند افراد زنگ‌هاي ملايم براي بيدارشدن ازخواب برروي ساعت زنگ داريا تلفن همراه خود انتخاب کنند، زيرا زنگ بسيار بلند وتند مي‌تواند سبب برهم خوردن تمرکز و ايجاد سردرگمي و کاهش توانايي شناختي افراد شود.

-چگونه در روز‌هاي سرد زمستاني زود ازخواب بيدارشويم۲-راهکار‌هاي طلايي براي آن‌ها که هرروز دير به محل کار مي‌رسند۳-چه کنيم تا سحر خيز شويم۴-نکات طلايي براي کارمنداني که هرروز تاخير در ورود به سازمان مي‌خورند۵-ترفند‌هاي طلايي براي بيدارشدن سروقت درروز‌هاي سرد زمستاني
قبل ازخواب از بازي رايانه‌اي و تماشاي صفحه نمايش تلفن همراه خود خودداري کنيد، زيرا نور آبي متصاعد شده از اين وسيله‌ها مي‌تواند برکيفيت خواب شما اثر منفي بگذارد و سبب بي خوابي درشب و خواب ماندن در روز شود.

-چگونه در روز‌هاي سرد زمستاني زود ازخواب بيدارشويم۲-راهکار‌هاي طلايي براي آن‌ها که هرروز دير به محل کار مي‌رسند۳-چه کنيم تا سحر خيز شويم۴-نکات طلايي براي کارمنداني که هرروز تاخير در ورود به سازمان مي‌خورند۵-ترفند‌هاي طلايي براي بيدارشدن سروقت درروز‌هاي سرد زمستاني
پيش از خواب مقداري شيرگرم بنوشيد يا کتاب يا روزنامه کاغذي مطالعه کنيد وذهن خود را براي خوابي آرام آماده کنيد، از دعوا و مشاجره با دوستان واعضاي خانواده خودداري کنيد تا دچار بدخوابي و کابوس نشويد.

براي بيدارشدن به موقع ازخواب داشتن انگيزه و مثبت انديشي بسيارموثراست؛ اگر با انگيزه انجام يک کارخوب، خوردن يک وعده صبحانه لذيذ و سالم، ديدن دوستان، رفتن به مهماني يا گردش و هردل مشغولي که باعث احساس خوب درشما مي‌شود به خواب برويد صبح دم درزمان بهتري ازخواب بيدارمي شويد.

-چگونه در روز‌هاي سرد زمستاني زود ازخواب بيدارشويم۲-راهکار‌هاي طلايي براي آن‌ها که هرروز دير به محل کار مي‌رسند۳-چه کنيم تا سحر خيز شويم۴-نکات طلايي براي کارمنداني که هرروز تاخير در ورود به سازمان مي‌خورند۵-ترفند‌هاي طلايي براي بيدارشدن سروقت درروز‌هاي سرد زمستاني
با انجام اين راهکار‌ها حتي در سردترين روز سال نيز با احساس شادي و درزمان مناسب ازخواب بيدارمي شويد و به موقع به انجام تمامي کار‌ها و فعاليت‌هاي خود مي‌رسيد.

منبع:Dailymail
انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg