کد مطلب: 139948
يادداشت حميد مراديان/
اقتصاد مقاومتي شعار نيست
تاریخ انتشار : 1395/01/26 09:43:12
نمایش : 2209
اقتصاد مقاومتي شعار نيست، بلکه نقشه راه کارآمدي است که براي توسعه اقتصادي کشور بايد مورد توجه مسئولين و مردم قرار گيرد.


به گزارش هفت چشمه، حميد مراديان در يادداشتي در خصوص شعار امسال رهبري نوشت:ازديدگاه مقام معظم رهبري"اقتصادمقاومتي"يک شعارنيست،يک واقعيت است. (کشوردارد پيشرفت مي کند)بايستي افقهاي بسياربلندونويدبخش رادرمقابل خود ديد.

مسايل اقتصادجهاني وچالشهاي متعدداقتصادي کشورباعث شد رهبرمعظم انقلاب شخصا وارداين موضوع شدتابه عنوان عاليترين مقام کشورتدابير لازم را باطرح اقتصاد مقاومتي ارايه نمايد.

اقتصاد مقاومتي شعار نيست، بلکه نقشه راه کارآمدي است که براي توسعه اقتصادي کشور بايد مورد توجه مسئولين و مردم قرار گيرد.

اقتصادمقاومتي در راستاي کاهش وابستگي ها وتاکيد روي مزيت هاي توليد داخل وتلاش برخود اتکايي است.

اجرايي کردن اصل ۴۴

توانمندسازي بخش خصوصي تشويق فعاليت اقتصادي ،وسيستم بانکي کشور اشاره دارد.

علت اصلي بيکاري جوانان چيست؟

بيکاري جوانان درجامعه امروز به عوامل مختلفي بستگي دارد که نوسانات اقتصادي،عدم توزيع مناسب درآمد وامکانات وامکانات،عدم جذب نيروي کار درمراکز توليدي،عدم تناسب بين آهنگ رشدجمعيت وفرصت هاي شغلي،ضعف قوانين وهمچنين پذيرش بيش ازحد دانشجووعدم تناسب آموزش ها بانياز بازارکارنيزمقدمه اي براي گسترش بيکاري جوانان بوده است.

امادرسالهاي گذشته يکي از آفت هاي اقتصادي ايران،افزايش ميل به پشت ميز نشيني وداشتن شغل هاي دولتي بوده است.

جدا از اين نوسانات اقتصادي وتحريم هاي خارجي نيز بي دليل نبوده است.

ازسوي ديگراشتغال اتباع بيگانه رامي توام موجب لطمه به بازار کار دانست.

درعين حال شناسايي بازار کار مي تواند به عنوان يکي از اقدامات اساسي از سوي دولت دنبال شودچرا که موفقيت در ايجاد شغل زماني حاصل مي شود که نيازهاي بازارمصرف وکسب وکاربه شکل مطلوبي شناسايي ومديريت شود.

انتهاي پيام/570ه
 
 
 
 
سلام لردگان
| |
1395/01/26 09:52:15
0
0
خدا قوت ...
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg