کد مطلب: 139917
بازخواني نامگذاري سال‌ها توسط رهبر فرزانه انقلاب:
26شعار، 26راهبرد(1)
تاریخ انتشار : 1395/01/16 10:11:16
نمایش : 2572
سال‌هاي متمادي است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامي براي آنکه همه دستگاه‌ها، همه نيروها و همه کساني را که به نحوي مي‌توانند در سرنوشت کشور موثر باشند به يک سمت و سو سوق دهد شعاري متناسب با اوضاع و احوال کشور انتخاب و اعلام مي‌نمايند.


به گزارش هفت چشمه؛ به نقل از پايگاه خبري تحليلي کيار بيدار در بخش اول يادداشت روز پايگاه خبري تحليلي کيار بيدار مروري داريم بر ۲۶ شعار راهبردي که طي ۲۶ سال گذشته توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامي ايران انتخاب و اعلام شد تا راهبرد و سياست‌هاي اجرايي کشور در چارچوب اين شعارها تهيه و تدوين شود.

در بخش‌هاي بعدي اين ياددشت به مسائلي همچون اهميت انتخاب شعارها، ميزان تحقق اهداف انتخاب هر شعار و... اشاره خواهيم داشت.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۶۹

ما امسال عيد نوروز را در حالي برگزار مي‌کنيم که خداي متعال با فقدان بزرگ رهبر عظيم‌الشأن‌مان، امتحان سختي از ما کرد و دوران سختي را بر ما گذراند. آن فقدان، محنت بزرگي بود. اميدواريم که خداي متعال، روح آن بزرگمرد را با ارواح مقدسه‌ي انبيا و اوليا محشور کند و او را از ما راضي نمايد و ما را در راه او، مستمر و مستدام بدارد. اميدواريم که خداوند، نظر لطف و محبت خود را که در طول اين يازده سال همواره بر اين ملت و بر اين نظام داشته است، باز هم آن را بر ما مستمر بگرداند و ما بتوانيم به کمک خدا و با حرکت در راه او و با استغفار و توبه‌ي الياللَّه، متاع حَسَن و قدرت و قوّت و عزت الهي را براي خودمان و براي اين ملت بزرگ و فداکار تأمين کنيم.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۷۰

شما ملت عزيز ما توانستيد با کمک‌هاي خودتان به دولت و به مردم آسيب‌ديده‌ي کشور، کاري بکنيد که در طول تاريخ گذشته‌ي ما بي‌سابقه بود. ما زلزله‌هاي بسياري را ديده‌ايم؛ حوادث طبيعي بسياري را در گذشته از نزديک شاهد بوده‌ايم؛ حادثه‌ايي با عظمتِ زلزله‌ايي که در شمال پيش آمد، بعضاً در گذشته هم اتفاق افتاده بود؛ ليکن هيچوقت نشده بود که آثار و عوارض آن حوادث تلخ، به اين سرعت به سمت بهبودي پيش برود که در اين بار اتفاق افتاد. البته کمبودها در آن مناطق زياد است؛ ليکن آنچه که از پيشرفت امور و کمک به زلزله‌زدگان و آسيبديدگان و تأمين مسکن و غير اينها اتفاق افتاد، به برکت همکاري و هم‌دوشي مردم با دولت و تلاش فراوان ملت و دولت در اين زمينه بود.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۷۱

يکي از اين حوادث سال گذشته، از هم پاشيده شدن امپراتوري بزرگ و کشور اتّحاد جماهير شوروي و زوال يک ابرقدرت بود که حقيقتاً حادثه‌اي بزرگ در زمان و تاريخ ما به حساب مي‌آيد. اين حادثه از چند نظر حائز اهميت است: اوّلاً از اين نظر که موجب شد در خلال کشورها و ملتهايي که استقلال و آزادي خودشان را به دست آوردند، کشورها و ملت‌هاي مسلمان نيز به اين امتيازات برسند. ميليون‌ها مسلمان در اين منطقه و در همسايگي ما توانستند آشکارا و با صراحت، آرزوها، آرمان‌هاي اسلامي و فرهنگ خود را بر زبان بياورند و آن را مطرح کنند؛ در حالي که دهها سال از اين حقّ طبيعي محروم بودند.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۷۲

آنچه که من به برنامه‌ريزان و مسئولين دولتي مؤکّداً سفارش مي‌کنم، اين است که در اين برنامه توجّه کنند که هدف اصلي، کمک به طبقات محروم جامعه باشد. اين، چيزي است که ما را به «عدالت اجتماعي» نزديک مي‌کند. هدف اصلي در کشور ما و در نظام جمهوري اسلامي، عبارت از تأمين عدالت است و رونق اقتصادي و تلاش سازندگي، مقدّمه آن است. ما نمي‌خواهيم سازندگي کنيم که نتيجه اين سازندگي يا نتيجه رونق اقتصادي، اين باشد که عدّه‌اي از تمکّن بيشتري برخوردار شوند و عده‌اي فقيرتر شوند. اين، به هيچ‌وجه مورد رضاي الهي و رضاي اسلام و مورد قبول ما نيست.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۷۳

تذکّري که مي‌خواهم عرض کنم اين است که از آغاز سال جديد، دو شاخص را به عنوان شعار براي خودمان قرار دهيم: اين دو شاخص، عبارت است از «وجدان کار» و «انضباط اجتماعي». اين دو شاخص، براي همه ما، در هرجا که هستيم بسيار مهم است. «وجدان کار» يعني اين‌که اگر کاري را به عهده گرفتيم و انجام آن را تعهّد کرديم - چه اين کار، براي شخص خودمان يا خانواده خودمان؛ جهت نان درآوردن باشد، و چه کاري اجتماعي و مردمي و مربوط به ديگران باشد آن را خوب و کامل و دقيق و تمام انجام دهيم. به تعبير معروف، براي آن کار، «سنگ تمام بگذاريم». اگر ملتي داراي «وجدان کار» باشد، محصول کار او خوب خواهد شد، و وقتي محصول کار نيکو شد، وضع اجتماعي، به طور قطع بهبود پيدا خواهد کرد.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۷۴

من عرض مي‌کنم امسال هم مي‌خواهم دو توصيه بکنم. يک توصيه اين است که آن دو شعار [شعارهاي سال ۷۳] را زنده نگه داريم... و توصيه دوم که آن هم براي جامعه ما بسيار مهم است، «انضباط اقتصادي و مالي» است. من اين را از آحاد ملت و مسئولين کشور و مأمورين دولت، امسال تقاضا دارم، انضباط اقتصادي و مالي يعني مقابله با ريخت و پاش، زياده روي و اسراف. ريخت و پاش مالي و زياده‌روي در خرج کردن و زياده‌روي در مصرف، به هيچ‌وجه صفت خوبي نيست. نه اسمش جود و سخاست و نه کرم و بزرگ منشي است. فقط اسمش «بيانضباطي اقتصادي و مالي» است.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۷۵

من همه را به رعايت منابع مالي کشور توصيه مي‌کنم... اسراف در ثروت عمومي و موجودي‌هاي اين کشور و منابع طبيعي و نيز در آنچه که با زحمت زياد به دست ميآيد و اسراف در نان و آب و انرژي و نيروي انساني، همه اينها بد است. اسراف، نقطه مقابل آن توصيه‌اي است که ما در سال گذشته و سال‌هاي قبل از آن عرض کرديم که عبارت از «انضباط» است. اگر بخواهيم با اسراف مبارزه کنيم، بايد براي اين کار برنامه‌ريزي انجام گيرد و آن را مسئولان دولتي انجام دهند. بنابراين، توصيه اوّل من، مبارزه با اسراف و زياده‌روي و نابود کردن اموال عمومي و اموال شخصي است؛ چون اموال شخصي هم، به نحوي به اموال عمومي برمي‌گردد.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۷۶

من امسال مي‌خواهم مثل سال‌هاي قبل، به همه مردم يک سفارش بکنم. بحمداللَّه سفارش‌هايي که شده، مورد توجّه قرار گرفته است. هم مردم توجه کرده‌اند و هم مسئولان، و من توقّعم از هر دو است؛ هم از مردم و هم از مسئولان. من مي‌خواهم به مردم عزيزمان عرض کنم که امسال همه سعي کنند اسراف را کنار بگذارند. متأسفانه در زندگي‌هاي ما اسراف وجود دارد. اسراف يعني تضييع نعمت الهي؛ يعني نشناختن قدر نعمت الهي. البته بيشتر، مخاطب ما در اين سخن، افراد متمکّنند. افرادي که تهيدتست يا متوسّطند، به نظر مي‌رسد که کمتر اسراف مي‌کنند... کنار گذاشتن اسراف در چيزهايي که به نظر کوچک مي‌آيد؛ مثل اسراف در مصرف بي‌رويّه آب، ضروري است.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال نو ۷۷

امسال توصيه مهمّ من عبارت است از صرفه‌جويي. دولت هم بايد صرفه‌جويي کند؛ ملت هم بايد صرفه‌جويي کند. دولت، علاوه‌بر صرفه‌جويي بايستي راه‌هاي صرفه‌جويي را هم به مردم تعليم دهد. تا وقت نگذشته است - تا ماه‌هاي اوّل سال، سپري نشده است - بايستي فهرستي از انواع صرفه‌جويي‌هايي را که مردم مي‌توانند بکنند - در آب، نان، بنزين و در مصارف گوناگون و همه چيزهايي که براي صرف آنها مجبوريم از سرمايه‌هاي کشور و نفت مصرف کنيم - و راه‌هاي صرفه‌جويي در آنها را به مردم تعليم و نشان دهند؛ مردم هم جدّاً سعي کنند که صرفه‌جويي نمايند.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۷۸

سالي که در اين ساعت و در اين روز آغاز مي‌شود، سالي است با اميدها و با امکانات فراوان و انشاءاللَّه با توکّل به خدا، سالي متناسب با خواست‌ها و ارزش‌هاي ملت ايران است. از مهم‌ترين خصوصيات امسال اين است که مصادف با صدمين سال ولادت امام بزرگوار ماست. به همين مناسبت جا دارد که اين سال را سال امام خميني (رحمةاللَّه‌عليه) بدانيم و بناميم. فقط هم ناميدن و عنوان، کافي نيست. بايد ان‌شاءاللَّه همه سعي کنند شخصيت بزرگوار امام خميني را با همان ابعاد عظيم، به درستي بشناسند و خصوصيات آن را ان‌شاءاللَّه در زندگي خود و زندگي ملت و عرض و طول معنوي کشور، اِعمال و پياده کنند.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۷۹

سال جديدي را در پيش‌رو داريم و همان طور که مي‌دانيد، امسال، هم در آغاز و هم در پايان خود، مزيّن به عيد مبارک غدير است؛ يعني سال ۱۳۷۹، دو عيد غدير دارد. بسيار مناسب است که ما اين سال را به اين مناسبت، «سال امام اميرالمؤمنين، عليبن‌ابيطالب عليه‌السّلام» بدانيم و بناميم و خودمان را به آن بزرگوار نزديک کنيم... اميرالمؤمنين عليه‌السّلام در زندگي حکومتي خود، نسبت به عدالت، نسبت به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان، بياغماض و بيگذشت بود. ماهم بايد همينطور باشيم. آن حضرت نسبت به حقّ خود و به سهم خود، بسيار پرگذشت بود؛ همه ما نيز بايد همين‌گونه باشيم.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۸۰

در زمينه آنچه ما در سال ۸۰ بايد به عنوان شعارهاي اساسىِ خودمان به آن نگاه کنيم، من دو نقطه مهم را مطرح مي‌کنم: نقطه اوّل، اقتدار ملي است. اقتدار ملي براي يک کشور، حفظ کننده هويت او، مايه عزّت او و وسيله رسيدن او به آرمان‌هاست. نکته دوم و نقطه‌ي اساسي ديگر مسأله اشتغال است. سال را بايد از آغاز تا پايان، سالِ تلاش براي ايجاد اشتغال مفيد و مولّد قرار دهيم. در مطالعات عميق و بررسي‌هاي همه‌جانبه اقتصادي، به اين نتيجه مي‌رسيم که نقطه عزيمت و شروع، عبارت است از تلاش براي اشتغال. براي جامعه ما شايسته نيست که جمع بزرگي از مردم –جوانان- از اشتغال مفيد و مولّد محروم باشند.

* پيام به ملت شريف ايران، به مناسبت حلول سال ۸۱
امسال، سال شمسي ما، هم در فروردين و هم در آخر سال در اسفند، با عاشوراي حسيني مقارن و مصادف است. بنابراين جا دارد که ما امسال را «سال عزّت و افتخار حسيني» بدانيم. اميدواريم ملت عزيز ما با تمسّک به معنويتِ حسين‌‌بن‌‌علي عليه‌السّلام و با آشنايي بيشتر با آن بزرگوار، عزّت و افتخار و سربلندي را براي خود کسب کند؛ همچنان که بحمداللَّه به برکت آن حضرت و به برکت اسلام و قرآن، از عزّت و افتخار معنوي برخوردار بوده و هست.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۸۲

نکته‌‌اي که امسال اضافه مي‌کنم و به آن تأکيد ميورزم، اين است که همه‌‌ي مسئولان در سه قوّه، بايد نهضتي را براي خدمت‌‌رساني به مردم شروع کنند. ممکن است ما انواع و اقسام کارها و برنامه‌‌ها را در پيش‌‌رو داشته باشيم و اجرا کنيم؛ بايد در ميان آنها آنچه خدمت‌‌رسانىِ عميق‌تر و ماندگارتر و زودبازده‌‌تر محسوب مي‌شود، اولويّت پيدا کند. به ويژه اين کارها بايد بيشتر در خدمت قشرهاي مستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گيرد... مسئولان بايد مردم را در قبال يک گزارش درست و متقن، مختار به قضاوت کنند تا مردم بتوانند کارآمدىِ نظام را به چشم ببينند و نسبت به آن قضاوت نمايند. نهضت خدمت‌‌رساني به مردم يک مبارزه‌‌ي بزرگ و سنگين است؛ زيرا خدمت‌رساندن به عموم مردم با منافع بعضي گروه‌هاي خاص تضاد پيدا مي‌کند و اين‌‌جاست که بايد با مبارزه و همّت و عزم راسخ وارد ميدان شد.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۸۳

سال ۸۳ آخرين سال دولت خدمتگزار کنوني است؛ همچنانکه مدت مسؤوليت پنج ساله‌ي اول رئيس قوه‌ي قضائيه و مجلس ششم شوراي اسلامي دوران مسؤوليت خود را به پايان مي‌برند. آنچه که در اين سال مناسب و لازم است که انجام بگيرد، اين است که مسئولان بخش‌هاي مختلف به مردم گزارش بدهند که در دوران مسئوليتي که در حالِ پايان يافتن است يا پايان يافته، چه خدمت بزرگ و چه کار شايسته‌اي را براي مردم انجام داده‌اند. دولت خدمتگزار، قوه‌ي قضائيه و مجلس شوراي اسلامي به مردم پاسخ دهند که آنچه را که به عنوان شعار کار خود بر زبان آورده‌اند و همچنين آنچه مطالبات عمده‌ي رهبري در اين سال‌ها بوده است، چگونه تحقق بخشيده‌اند. درواقع سال ۸۳، سال پاسخگويي سه قوه به ملت ايران است.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۸۴

آنچه براي مردم و مسئولان - هر دو - حايز اهميت است، عبارت است از همکاري و حفظ وحدت ملي و همبستگي عمومي ملت در قبال آنچه مسئولان موظفند انجام دهند. ادامه‌ي اين راه از يک طرف، و همکاري مردم و مسئولان از سوي ديگر، مي‌تواند ما را در پيشرفت اين راه و پيشبرد اين اهدافِ والا کمک کند. بنابراين امسال «همبستگي ملي و مشارکت عمومي» مي‌تواند شعار بزرگ ملت ايران باشد. يقيناً مشارکت عمومي مردم - چه در انتخابات و چه در مسائل گوناگوني که اين دولت و همچنين دولت آينده در پيش‌رو دارد - و همبستگي ملي آنان خواهد توانست به پيشرفت برنامه‌ها کمک کند.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۸۵

در اين مقطع زماني، ياد و نام مبارک پيامبر اعظم از هميشه زنده‌تر است؛ و اين يکي از تدابير حکمت و الطاف خفيّه‌ي الهي است. امروز امت اسلام و ملت ما بيش از هميشه به پيغمبر اعظم خود نيازمند است؛ به هدايت او، به بشارت و انذار او، به پيام و معنويت او، و به رحمتي که او به انسان‌ها درس داد و تعليم داد. امروز درس پيغمبر اسلام براي امتش و براي همه‌ي بشريت، درسِ عالم شدن، قوي شدن، درس اخلاق و کرامت، درس رحمت، درس جهاد و عزت، و درس مقاومت است. پس نام امسال به طور طبيعي، نام مبارک پيامبر اعظم است. در سايه‌ي اين نام و اين ياد، ملت ما درس‌هاي پيغمبر را بايد مرور کند و آنها را به درس‌هاي زندگي و برنامه‌هاي جاري خود تبديل کند.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۸۶

ملت ما بايد هشيار باشد. تلاش براي سازندگي کشور و عمده‌تر و مهم‌تر از آن، تلاش براي اتحاد کلمه و يکپارچگي ملي و اتحاد امت اسلامي ادامه يابد. عاقلانه، هوشيارانه، خردمندانه و مدبرانه بايستي اين اتحاد را حفظ کرد و روزبه‌روز تقويت کرد. من به همين جهت به مسأله‌ي اتحاد کلمه‌ي ملتمان اهميت مي‌دهم. و به نظر من امسال، سالِ «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» است؛ يعني در درون ملت ما اتحاد کلمه‌ي همه‌ي آحاد ملت و قوميت‌هاي گوناگون و مذاهب گوناگون و اصناف گوناگون ملي و در سطح بين‌المللي، انسجام ميان همه‌ي مسلمانان و روابط برادرانه‌ي ميان آحاد امت اسلامي از مذاهب گوناگون و وحدت کلمه‌ي آنها.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۸۷

من براي اين سال دو چيز را انتظار مي‌برم... در اين سال بايد نوآوري فضاي کشور را فرا بگيرد و همه خود را موظف بدانند که کارهاي نو و ابتکاري را ـ در سايه‌ي مديريت صحيح و تدبير درست ـ در فعاليت کشور وارد کنند. انتظار دوم اين است که فعاليتهايي که در سال‌هاي گذشته انجام گرفته است، کارهايي که دولت کرده است، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي که مسئولان گوناگون و آحاد مردم در بخش‌هاي مختلف ـ چه سرمايه‌گذاري مادي، چه سرمايه‌گذاري معنوي ـ انجام داده‌اند، اينها به شکوفايي برسد و مردم نتايج آن را در زندگي خود حس کنند. لذا من امسال را «سال نوآوري و شکوفايي» مي‌نامم و انتظار دارم که ان‌شاءالله هم در زمينه‌ي نوآوري و هم در زمينه‌ي شکوفايي، ملت ما شاهد نتايج شيريني باشند.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۸۸

ما بايستي الگوي مصرف را اصلاح کنيم. ما بايستي به سمت اصلاح الگوي مصرف حرکت کنيم. مسئولين کشور در درجه‌ي اول - چه قوه‌ي مقننه، چه قوه‌ي مجريه، و چه ساير مسئولين کشور؛ قوه‌ي قضائيه و غير آنها - و اشخاص و شخصيت‌ها در رتبه‌هاي مختلف اجتماعي، و آحاد مردم ما از فقير و غني، بايستي به اين اصل توجه کنند که بايد الگوي مصرف را اصلاح کنند. اينجور مصرف کردن در همه‌ي زمينه‌ها - در امور ضروري زندگي، در زيادي‌هاي زندگي - مصرف کردن بي‌رويّه و بدون منطق و بدون تدبير عقلاني، به ضرر کشور و به ضرر آحاد و اشخاص ماست. من از عموم مردم و بخصوص از مسئولين درخواست مي‌کنم، خواهش مي‌کنم که در اين زمينه فعاليت خودشان را در اين سال زياد کنند، افزايش بدهند و براي اصلاح الگوي مصرف برنامه‌ريزي کنند. لذا من اين سال را، سال «حرکت مردم و مسئولين به سوي اصلاح الگوي مصرف» مي‌دانم.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۸۹

امسال براي اينکه ما بتوانيم آنچه را که در اين دعاي شريف به ما تعليم داده شده است و وظيفه‌ي ماست، انجام بدهيم، براي اينکه بتوانيم بر طبق اقتضائات کشور و ظرفيت‌هاي کشور حرکت کنيم، احتياج داريم به اينکه همت خودمان را چند برابر کنيم؛ کار را متراکم‌تر و پرتلاش‌تر کنيم. من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاري مي‌کنم. به اميد اينکه در بخش‌هاي مختلف، بخش‌هاي اقتصادي، بخش‌هاي فرهنگي، بخش‌هاي سياسي، بخش‌هاي عمراني، بخش‌هاي اجتماعي، در همه‌ي عرصه‌ها، مسئولين کشور به همراه مردم عزيزمان بتوانند با گام‌هاي بلندتر، با همت بلندتر، با کار بيشتر و متراکم‌تر، راه‌هاي نرفته‌اي را بپيمايند و به هدف‌هاي بزرگ خود ان‌شاءاللَّه نزديک‌تر شوند. ما به اين همت مضاعف نيازمنديم. کشور به اين کار مضاعف نيازمند است.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۹۰

همين تحريم‌هايي که دشمنان ملت ايران زمينه‌سازي کردند يا آن را بر عليه ملت ايران اعمال کردند، به قصد اين بود که يک ضربه‌اي بر پيشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از اين حرکت شتابنده باز بدارند. البته خواسته‌ي آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحريم‌ها آن نتيجه‌اي را که انتظار داشتند، بگيرند و تدابير مسئولان و همراهي ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال ميکنند. لذا اين سال جاري را که از اين لحظه آغاز ميشود، ما بايستي متوجه کنيم به اساسي‌ترين مسائل کشور، و محور همه‌ي اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري مي‌کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌هاي ديگري که مربوط به مسائل اقتصادي مي‌شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم که در عرصه‌ي اقتصادي با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبيعي کافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حرکت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۹۱

اگر ما توانستيم توليد داخلي را رونق ببخشيم، مسأله‌ي تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ي اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلي به معناي حقيقي کلمه استحکام پيدا خواهد کرد. اينجاست که دشمن با مشاهده‌ي اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد. وقتي دشمن مأيوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ي دشمن، کيد دشمن هم تمام خواهد شد. بنابراين همه‌ي مسئولين کشور، همه‌ي دست‌اندرکاران عرصه‌ي اقتصادي و همه‌ي مردم عزيزمان را دعوت ميکنم به اين که امسال را سال رونق توليد داخلي قرار بدهند. بنابراين شعار امسال، «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه‌ي ايراني» است.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۹۲

کار بزرگ سال ۹۲، انتخابات رياست‌جمهوري است که درواقع مقدرات اجرائي و سياسي و به يک معنا مقدرات عمومي کشور را براي چهار سال آينده برنامه‌ريزي مي‌کند. ان‌شاءالله مردم با حضور خودشان در اين ميدان هم خواهند توانست آينده‌ي نيکي را براي کشور و براي خودشان رقم بزنند. البته لازم است هم در زمينه‌ي اقتصاد، هم در زمينه‌ي سياست، حضور مردم حضور جهادي باشد. با حماسه و با شور بايد وارد شد. با همت بلند و نگاه اميدوارانه بايد وارد شد. با دل پراميد و پرنشاط بايد وارد ميدان‌ها شد و با حماسه‌آفريني بايد به اهداف خود رسيد. سال ۹۲ را به عنوان «سال حماسه‌ي سياسي و حماسه‌ي اقتصادي» نام‌گذاري مي‌کنيم و اميدواريم به فضل پروردگار، حماسه‌ي اقتصادي و حماسه‌ي سياسي در اين سال به دست مردم عزيزمان و مسئولان دلسوز کشور تحقق پيدا کند.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۹۳

در نگاه به سال ۹۳ آنچه به نظر اين حقير مهم‌تر از همه است، دو مسئله است: يک مسئله همين مسئله‌ي اقتصاد و ديگري مسئله‌ي فرهنگ است. در هر دو عرصه و در هر دو زمينه توقّعي که وجود دارد، تلاش مشترکي است ميان مسئولان کشور و آحاد مردم. آنچه براي بناي زندگي و سازندگي آينده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقّق‌پذير نيست. بنابراين علاوه بر مديريّتي که مسئولين بايد انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه لازم و ضروري است؛ هم عرصه‌ي اقتصاد، هم عرصه‌ي فرهنگ. بدون حضور مردم کار پيش نخواهد رفت و مقصود تحقّق پيدا نخواهد کرد. مردم در گروه‌هاي گوناگون مردمي با اراده و عزم راسخ ملّي ميتوانند نقش‌آفريني کنند. مسئولين هم براي اينکه بتوانند کار را به‌درستي پيش ببرند، احتياج به پشتيباني مردم دارند. آنها هم بايستي با توکّل به خداي متعال و با استمداد از توفيقات و تأييدات الهي و کمک مردمي، مجاهدانه وارد ميدان عمل بشوند؛ هم در زمينه‌ي اقتصاد و هم در زمينه‌ي فرهنگ... لذا به گمان من آنچه در اين سال جديد پيش رو داريم، عبارت است از اقتصادي که به کمک مسئولان و مردم شکوفايي پيدا کند، و فرهنگي که با همّت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوي حرکت بزرگ کشور ما و ملّت ما را معيّن کند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را اين قرار دادم: «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّي و مديريّت جهادي».

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۹۴

دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرماي دولت است. هرچه بين ملّت و دولت صميميّت بيشتر و همکاري بيشتر و همدلي بيشتري باشد، کارها بهتر پيش خواهد رفت. بايد به يکديگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معناي واقعي کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمّيّت و توانايي‌هاي ملّت را بدرستي بپذيرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهاي او است به معناي حقيقي کلمه اعتماد کند... لذا به نظر من امسال را بايد سال همکاري‌هاي گسترده‌ي دولت و ملّت دانست؛ من اين شعار را براي امسال انتخاب کردم: «دولت و ملّت، همدلي و هم‌زباني». اميدواريم اين شعار در عمل تحقّق پيدا کند و هر دو کفّه‌ي اين شعار، يعني ملّت عزيزمان، ملّت بزرگمان، ملّت با همّت و با شجاعتمان، ملّت بصير و دانايمان، و همچنين دولت خدمتگزار بتوانند به اين شعار به معناي حقيقي کلمه عمل بکنند و آثار و نتايج آن را ببينند.

* پيام نوروزي رهبر انقلاب به ملت شريف ايران، به مناسبت سال ۹۵

گزارشي که برادران ما در دولت به من دادند، نشان مي‌دهد که کارهاي وسيعي کرده‌اند؛ منتها اين کارها کارهاي مقدماتي است؛ کارهائي است در زمينه‌ي بخشنامه‌ها و دستورها به دستگاههاي مختلف؛ اينها کارهاي مقدماتي است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پيدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روي زمين، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ اين آن چيزي است که وظيفه‌ي ما است؛ که من ان‌شاءالله در سخنراني شرحش را به آحاد ملت عزيزمان عرض خواهم کرد. بنابراين آنچه که من به عنوان شعارِ امسال انتخاب ميکنم، عبارت است از «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل». اين، راه و جاده‌ي مستقيم و روشني است به سمت آن چيزي که به آن احتياج داريم. البته توقع نداريم که اين اقدام و عمل، در ظرف يک‌ سال همه‌ي مشکلات را حل کند؛ اما مطمئنيم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ريزي شده و درست انجام بگيرد، ما در پايان اين سال آثار و نشانه‌هاي آن را مشاهده خواهيم کرد.

پايان بخش اول

مهدي بهزادي تشنيزي

انتهاي پيام/570ه
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg