کد مطلب: 139686
يادداشت حميد مراديان/
دولت به تعهدات خود عمل نمايد
تاریخ انتشار : 1394/11/13 14:41:35
نمایش : 2357
دولت به تعهدات خود عمل نمايد و به جاي استفاده از توان هاي خارجي براي توسعه و پيشرفت جامعه در راستاي فرامين رهبري گام بر دارد که لازمه اين امر عملي شدن اقتصاد مقاومتي است.


به گزارش هفت چشمه، حميد مراديان فعال سياسي در يادداشتي نوشت: چهارمحال وبختياري يکي از کهن ترين نقاط ژئوگرافي و پربارترين محور ژئوفيزيكي است، اين استان که 11 درصد آب کشور و 7 درصد مساحت کل کشور اما وامانده ترين استان در کشور است.
در اين استان شهرستان اردل که ادله موجود تاريخي حاکميت سياسي واجتماعيش مکتوب مستند است از سال 71 در سند راهبردي توسعه خود احداث سد را مي ديد.
مشاجرات جناحي وتحريک عصبيت هاي قومي وشايعات خلاف واقع در ارايه گزارشات آکادميک روند تبديل پروسه را به پروژه را وارونه کرده است.
دولت بايد تعهدات خود را همراه بانظارت در اجراي اصل 44 قانون اساسي اجرا کند.
دولت به جاي استفاده از توان هاي خارجي براي توسعه و پيشرفت جامعه در راستاي فرامين رهبري گام بر دارد که لازمه اين امر عملي شدن اقتصاد مقاومتي است.
 
سوال؟

مسوليت اجراي پروژه هاي ملي برعهده کيست؟
نقش دلالان سهامداردرايجاد پروژه چيست؟
پذيرنده نااميدي وافزايش آسيب شناسي اجتماعي کيست؟
المان ها وعناصر پيگيري کاستي هاي موجود چيست؟
نقش پروژه هاي ملي در سند توسعه کشور چيست؟
نقش توازن اقتصادي صنعتي چيست؟
پاسخ پرسش هاي فوق جنبه ي ملي مردمي دارد که توفير عملياتي شدن آن رابطه ي معکوس دارد.
دولت محترم بايد نقش عاجلانه اي را اجراي اين سد داشته باشد با معامله ي برابر...
خسران اين کاستي ها از مطالبات برحق تمام مردم شهرستان اردل مي باشد...
پتانسيل هاي موجود درشهرستان اردل درسند توسعه ي کشور از جايگاه اندک برخوردار مي باشد.
شهرستان اردل باتوجه به شاکله هاي موجود مي تواند با اجراي سياست همگام سازي ملت ومردم بارقه هاي اميدرا به همراه داشته باشد.
نقش صنايع تبدلي دراين شهرستان جايگاهي ندارد. صنايع تبديلي هزينه هاي جاري وصرف هزينه هاي زماني را براي تبديل در خارج ازشهر خود خسراني براي اقتصاد مردمي اين شهر مي باشد.
نقش موزه پارک دراين شهرستان اکنون جز اسم هيج پناهگاهي ندارد. توجه به حوزه ي باستان شناسي وميراث فرهنگي وتوجه به نقش اين شهرستان در تاريخ ايران مي تواند با ايجاد پارک موزه درمرکز شهرستان با ديد توريزم فرهنگي اقتصادي عمل نمايد.
پستي وبلندي هاي زمين شناسي گواهي از مستعد بودن اين. شهرستان در راستاي اجراي تحقيقات آزمايشگاهي ميداني شود وهم چنين پارک علمي فناوري.
درحوزه ي صنعت ومعادن توجه به بخش آهک وماده سيليس وگچ وآهن مي تواند در توسعه ي صنعتي موثر باشد.
واما حوزه ي دامداري ودامپروري وجود مراتع انبوه نگاهي عميق در تزريق خدمات بانکي به مردم با ايجاد سهام به مردم موثر است.
 واما درحوزه ورزش مي توان بانگاه ملي درشهرستان تحول ايجاد نمود وجود صخره هاي محکم جهت سنگ نوردي وتپه  ها جهت اتوموبيل راني ووجود آبهاي رودخانه اي جهت اجراي ورزشهاي آبي وکمپين هاي تيم هاي ملي.
 
انتهاي پيام/570ه
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg