فرمانده سپاه حضرت قمربني‌ هاشم(ع) چهارحال و بختياري:

عشاير در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادي دشمن حضور دارند فرمانده سپاه حضرت قمربني‌ هاشم(ع) چهارحال و بختياري گفت: عشاير در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادي دشمن قرار دارند و در بعد کشاورزي و دامداري جزء توليدکننده مهم کشور هستند.

فرمانده سپاه حضرت قمربني‌ هاشم(ع) چهارحال و بختياري:

عشاير در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادي دشمن حضور دارند فرمانده سپاه حضرت قمربني‌ هاشم(ع) چهارحال و بختياري گفت: عشاير در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادي دشمن قرار دارند و در بعد کشاورزي و دامداري جزء توليدکننده مهم کشور هستند.

رئيس اداره امور عشايرشهرستان اردل«

26 کيلومتر از ايلراه‌هاي عشايري اردل بازگشايي شد رئيس اداره امور عشاير شهرستان اردل از بازگشايي 26 کيلومتر جاده عشايري لشتر به دهدلي ( منطقه ديناران) خبر داد.
اخبار شهرستان اردل
فرهنگی اجتماعی
اخبار استان چهار محال وبختیاری
سیاسی
ورزشی
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg