وزير جهاد کشاورزي:
خدمت به مردم افتخار دولت است
به گزارش هفت چشمه؛ محمد علي نيکبخت وزير جهاد کشاورزي دربازديد از پروژه طرح تامين و انتقال آب و شبکه آبياري طرح روستاي دهکهنه روگر شهرستان اردل گفت: خدمت به مردم افتخار بي‌منت است و تمام تلاش ما در دولت سيزدهم بر اين است که بتوانيم در خدمت به مردم باشيم.
 
نيکبخت افزود:نگاه ما در دولت سيزدهم بر اين است بتوانيم از تمام ظرفيت‌هاي موجود براي تسريع در روند کاري مردم استفاده کنيم.

وي اظهار کرد:دولت سيزدهم، دولت مردمي و در کنار مردم و براي مردم‌ است و خدمت به مردم به ويژه در مناطق محروم شهرستان اردل، افتخار دولت انقلابي است.

نيکبخت بيان کرد:اميدواريم بتوانيم در دولت سيزدهم گام‌هاي موثري را در عرصه اقتصادي برداريم.

انتهاي پيام/570ه