رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان اردل ؛
850 کيلوگرم چوب بلوط قاچاق در اردل کشف شد
مجتبي عيدي رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري  شهرستان اردل در گفت و گو با خبرنگار هفت چشمه با بيان اين خبر گفت: در يک عمليات مراقبتي و حفاظتي يک محموله 850 کيلويي قاچاق چوب در اين شهرستان کشف و متخلفان به مراجع قانوني تحويل شدند.
عيدي افزود: خاطيان در اين پرونده به چهار ميليارد ريال جريمه نقدي محکوم شدند.
وي اظهار داشت: از مهر سال گذشته تاکنون ۱۵ مورد پرونده دستگيري قاچاق چوب و زغال در شهرستان اردل تشکيل و متخلفان به سر جمع ۹ ميليارد ريال جريمه نقدي محکوم شدند.
رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان اردل گفت: طي يک‌سال گذشته چهار تن چوب و نزديک به ۸۰۰ کيلوگرم زغال از قاچاقيان متخلف کشف و ضبط شده است.
عيدي يادآور شد: قطع و حمل درختان جنگلي بدون پروانه حمل، جرم است و خودروهاي حامل چوب جنگلي توقيف مي‌شود.
وي گفت: جنگل‌هاي زاگرس در چهارمحال و بختياري در سال‌هاي اخير با عوامل تخريب روبروست و تهيه زغال و قاچاق چوب درختان جنگل‌هاي زاگرس يکي از عوامل تشديدکننده تخريب اين منابع است.
عيدي تاکيد کرد: با توجه به اينکه طبيعت و زمين‌هاي ملي متعلق به مردم بوده و حافظان اصلي آن نيز خود مردم هستند از آنان درخواست مي‌شود هرگونه تخلف در عرصه‌هاي طبيعي را از طريق تلفن گوياي ۱۵۰۴ اطلاع رساني کنند.
انتهاي خبر/570ه