فرماندار شهرستان اردل:
عشاير نقش موثري در رشد اقتصادي جامعه ايفا مي کنند
به گزارش هفت چشمه، به نقل از جهانبين نيوز، جلسه شوراي عشايري شهرستان اردل به رياست  محمود کياني فرماندار و با حضور مهندس يحيي حسين پور مدير کل امور عشاير استان و ساير اعضاء مربوطه برگزار و براي کوچ عشاير، واکسيناسيون عشاير ، نهاده هاي دامي ،ايلراهها ، خدمات دامپزشکي و منابع طبيعي تصميماتي اتخاذ شد.

محمود کياني فرماندار شهرستان اردل در اين نشست با تاکيد بر هم افزايي دربرطرف نمودن مشکلات عشايري شهرستان گفت: عشاير شهرستان اردل نيازمند مساعدت هاي همه جانبه مسئولان امر مي باشند زيرا آنان اکثر اوقات در معرض حوادث غير مترقبه قرار دارند، بنابراين مي بايست در ترميم و بازسازي راه هاي عشايري که بر اثر رانش مشکلات تردد براي عشايران ايجاد نموده است اهتمام لازم داشته باشيم.

کياني با تاکيد بر جايگاه عشاير در تامين مايحتاج اوليه گفت: عشاير با فداکاري خود و ايجاد تکاپو در عرصه توليد نقش موثري در رشد اقتصادي جامعه ايفا مي کنند .

وي با اشاره به جايگاه و اهميت عشاير شهرستان اردل در توليد گفت: عشاير علاوه بر تامين بخش مهمي از نيازهاي جامعه نقش ارزنده اي نيز در تثبيت امنيت اجتماعي ايفا ميکنند .

انتهاي پيام/570ه