در نشست مجمع عمومي سازمان ملل؛
قطعنامه حقوق بشري عليه ايران تصويب شد
 
به گزارش هفت چشمه به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ در نشستي که دوشنبه در مجمع عمومي سازمان ملل تشکيل شد، اين مجمع با طرح ادعاهاي ساختگي در خصوص وضعيت حقوق بشر کشورمان قطعنامه‌اي را عليه ايران به تصويب رساند.
 
اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل، روز دوشنبه با تکرار اتهامات ثابت نشده، بار ديگر مدعي نقض حقوق بشر در ايران شدند. در اين قطعنامه که مورد حمايت غرب به ويژه کانادا بوده است، حقوق زنان، شمار اعدام‌ها و آزادي بيان در ايران مورد انتقاد قرار گرفته است.
 
اين قطعنامه جديد سازمان ملل با 85 رأي موافق، 35 رأي مخالف و 63 غايب به تصويب رسيد.
 
مقامات ايران همواره اتهامات در خصوص وضعيت حقوق بشر کشورمان را رد کرده و عنوان مي‌کنند که جامعه بين‌الملل با انگيزه‌هاي سياسي و به طور کاملاً مغرضانه و جهت‌دار تلاش مي‌کند، با طرح اين ادعاها بر ايران فشار وارد کند تا بتواند به اهداف سياسي خود دست پيدا کند.
 
انتهاي پيام/