هفته وحدت تدبير حکيمانه امام خميني(ره):
وحدت مسلمين، کابوس دشمن
به گزارش هفت چشمه به نقل از جهانبين نيوز، هفته وحدت ايامي است که بنا به وجود دو روايت متفاوت در تاريخ شيعه و سني که شيعيان روز17 ربيع الاول و اهل سنت روز12 اين ماه را به عنوان زاد روز پيامبر خاتم حضرت محمد مصطفي(ص)قبول دارند از طرف بنيان گذار نظام مقدس جمهوري اسلامي به اين عنوان نامگذاري شده است و دلايلي که در اين نامگذاري مشهود است از اين روست که دين اسلام دين کامل و تحريف نشده اي در بين شيعه و سني است که هر دو گروه به آن اعتقاد راسخ دارند، ديگر کتاب قرآن که مصحف شريف و قابل احترام بين دو جماعت است، همچنين با توجه به اختلاف دو گروه درباره زادروز پيامبر اعظم(ص) فاصله اين دو روز اختلافي در ايجاد وحدت مي تواند موثر باشد و درنهايت اينکه انقلاب اسلامي با تکيه بر وحدت اسلامي بين شيعه و سني به پيروزي رسيد که اين وحدت هم به عنوان رمز پيروزي انقلاب و هم به عنوان نقطه شروعي براي الگودهي انقلاب به ساير ملل مي تواند مورد توجه باشد.

معني و مفهوم وحدت براي همه روشن است، هم در عرف، معناي آشکاري داشته و هم در دستورات ديني و تعاليم آسماني مورد تاکيد قرار گرفته است به نحوي که در آيات نوراني قرآن به صراحت بر اين اصل اساسي که باعث قوت و قدرت صفوف مسلمين و به تبع آن تاکتيکي براي ايجاد تزلزل در ميان لشکر کفر و عناد است اشاره شده  که مي فرمايد«واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا». امر الهي در اين آيه به روشني بر تمسک جامعه مسلمين به ريسمان الهي است که چنگ زدن  همگاني به مسلک ديني را روشي براي حفظ يکدلي، اتحاد و انسجام دانسته و بلافاصله از تفرقه نهي ميکند که مبادا تفرق و پراکندگي و رفتن به بيراهه ها غير از طريقي که شرع مقدس ترسيم نموده است باعث از هم گسيختگي پيوند مستحکم جامعه مسلمين از هم شود.

ايجاد روح ملي گرايانه و تعصبهاي کاذب قومي، قبيله اي و تفرقه افکني در بين مسلمانان از طريق روبروي هم قرار دادن جماعت شيعه و شني،  ابزارهايي است که امروزه دشمن  مي کوشد با استفاده از آنها به اهداف خود برسد هم چنانکه امام راحل(ره) روش دوم يعني متفرق نمودن جامعه اسلامي را بسيار غم انگيز تر و خطرناکتر از روش اول يعني تمايل به روح ملي گرايانه مي داند و اين درايت تيزبينانه و دقيق حضرت امام(ره) درنامگذاري ايام ميلاد مسعود نبي مکرم اسلام(ص) به هفته وحدت احساس خطري بود که ايشان از بهره برداري منافقان و دشمنان در ايجاد تشتت در صفوف مسلمين داشتند.

يکي از برنامه ريزي هاي دشمن براي بهره برداري موذيانه خود ورود به حريم اعتقادات مسلمين و ايجاد شکاف در طيف شيعه و سني است تا با برنامه ريزيها و نفوذهايي که انجام مي دهد مانع از پيوستن قلوب مسلمين به همديگر شود چرا که اتحاد ميلياردي مسلمانان در مذاهب مختلف شاکله وجودي استکبار را در هم مي ريزد از اين رو در سوابق متعدد دشمني با مسلمانان ديده شده است که با طرح سناريوهاي مختلف از جمله ترورها، خرابکاري ها، بمب گذاري ها و... مي کوشد تا اين برنامه ها را به يکي از دوطيف شيعه و سني ارتباط داده و سپس با برنامه ريزي مجدد جماعت متضرر از اين اتفاقات را براي تلافي يا خوانخواهي عليه ديگري تحريک نمايد.

آنچه که در ارتباط بين شيعه و سني مهم است و در نامگذاري اين ايام به نام هفته وحدت مشخص مي شود اين است که جماعت مسلمان با هر ايده و اختلافي بايد در جهت همسو کردن جهت گيريهاي خود قدم بردارند و خدايي ناخواسته از امکانات تحت اختيار عليه يکديگر استفاده ننمايند چرا که در اين صورت راه را براي رسيدن دشمن به مقاصد خود فراهم ميکنند و در واقع دشمن به دنبال محو هر دو گروه شيعه و سني از کره خاکي است تا به اهداف ضدانساني خود برسد.

شيعه و سني صرف نظر از اختلافاتي که دارند اشتراکات بسيار مهم و اساسي دارند که چه بسا همين اشتراکات ريشه اي باعث شود اختلافات کنار گذاشته شود و جامعه مسلمان يکپارچه اي تشکيل شود و آرمانهاي استعماري و استکباري دشمن را هدف قرار دهد اشتراک اين دوجماعت در اعتقاد راستين به کتاب آسماني قرآن و نبوت پيامبر مهر و مهرباني(ص) مي تواند باعث استحکام پيوند در جامعه مسلمين عليه دشمن شده و نقشه هاي ضداسلامي را نقش بر اب نمايد.

به هر جهت آنچه در تحولات سياسي منطقه اي مشخص است اين است که جهان اسلام در قرن21 صحنه تاخت و تاز دشمنان براي نفوذ در بين مسلمانان است تا از طريق درگيري اعتقادي به اهداف خود نايل شوند و رويارويي جوامع در آينده بشري تقابل فرهنگ اسلامي با فرهنگ غربي است پس تمام تلاشهاي جبهه کفر براي تضعيف فرهنگ اسلامي است تا در مصاف آينده فرهنگ غرب را بر فرهنگ اسلامي که متشکل از تمام مذاهب اسلامي است چيره نمايد پس وحدت فصل مشترک تمام مذاهب اسلامي است که فقط با تکيه بر آن مي توان در برابر نقشه هاي غربي ايستادگي کرد.

يادداشت از احسان ربيعي
انتهاي پيام/