يادداشت حميد مراديان/
جانبازان علمدارن انقلابند


به گزارش هفت چشمه، حميد مراديان در يادداشتي در خصوص روز جانبار نوشت:سالروز ميلاد حضرت ابوالفضل عباس ع،روز جانباز نام گذاري شده است.

حضرت عباس ع جانباز تاريخ انسانيت است که کربلارا تجليگاه ايثارنموده. فداکاري هاي برادر رشيد امام حسين ع در تاريخ بشر مانندي ندارد.

درليلةالمبيت پس از اينکه امير مومنان در بستر پيامبر خوابيدوبزرگترين خطر را به جان خريد اين آيه درمورد اين فداکاري نازل شده:واز گروه مردم کسي هست که از جان خويش در راه تحصيل رضايت خداوند مي گذردوخداوندبر بندگان خود مهربان است.

رهبر معظم انقلاب:جانبازان،سوابق درخشان خود در ميدان جنگ ونيز مهرونشاني را که از جنگ تحميلي برجسم خود به يادگار دارند،هرگز نبايد از تاريخ پرشکوه دفاع مقدس ملت ايران منقطع کنند؛بلکه آن را به مانند ثروتي عظيم براي خود نگهدارند.

از به جبهه رفتن پدرم پشيمان نيستم، او اگرچه  پايش را از دست داده اما همچنان با تمام وجود جلوي دشمنان مي ايستاد واگرچه ممکن است دستي در بدن نداشته باشند ولي همچنان براي انقلاب علمداري مي کند.

جانبازان درکلام سيد شهيد اهل قلم:

عشق منشاء قدرت آناني است که از مرگ نمي ترسند واز نيستي مادي وجود خود هرگز بيمي به دل راه نمي دهند.

انتهاي پيام/570ه