پروژه استخر شناي اردل در سايه غفلت مسئولين!
به گزارش هفت چشمه، استخر شناي نيمه کاره شهر اردل در سال 86 کلنگ زني شد و در سال 88 شروع به کار کردند و تاکنون 80 درصد آن تکميل شد و به گفته مسئولين که قرار شد امسال در هفته دولت به بهره برداري رسد اين پروژه عملي نشد و هنوز نيمه کاره ماند واين امر موجب نارضايتي ورزشکارن و اهالي شهر اردل گرديد.

مسئولين بارها قول و وعده هايي در اين باره به مردم دادند اما هيچ کدام عملي نشد و جز اينکه باعث نارضايتي بيشتر مردم شد و حال در انتظارند تا اين استخر با توجه ويژه مسئولين به بهره برداري رسد.

در خصوص تکميل تونل و جاده گورميزه هم مثل وعده هاي استخر، اميدآن است که اين وعده ها هرچه زودتر عملي شود و مردم ديگر انتظار آن را را نکشند.انشاءالله

انتهاي پيام/